Kroppen - en helhet

Att bara behandla ett symtom leder sällan till bestående förbättringar. Först och främst måste man förstå varför det gör ont och varför kroppen inte längre orkar som tidigare. Ett problem kan ha grundlagts under flera år då man lagt sig till med dåliga vanor och både misskött och missbrukat sin kropp. Kroppen har en fantastisk förmåga att anpassa sig snabbt – både till goda och dåliga vanor. Genom att gå till botten med besvären försvinner inte bara grundproblemet utan ofta också andra symtom än dem du sökt för. Eftersom din kropp är en helhet påverkas de olika delarna av varandra.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION