Muskelkedjemetoden

En av de metoder jag praktiserar är Léopold Busquets Muskelkedjeteknik som delar in kroppen i fem kedjor. Metoden bygger på idén att alla förändringar i kroppen har ett ursprung och behandlingen startar med en grundlig observation och test av dessa kedjor. Man noterar både synliga förändringar som hudveck, stramhet, färg och riktning och de symtom som framkommer vid testning. Utgångspunkten är att kroppen inte gör något utan orsak. Dess ständiga längtan efter balans och välmående gör att den anpassar sig.

Diafragmans fria rörelse
En annan viktig del i muskelkedjemetoden är synen på diafragman. Den är sammankopplad med alla muskelkedjorna och har tre huvuduppgifter: andning, cirkulation och matsmältning. Ingen behandling är komplett om inte diafragman återfått sin fria rörelse.

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION