Vad kan jag göra för dig?

 » utredning av dina och din kropps problem
 » behandling av dina symptom och grundorsaken
 » framarbetande av hemträningsprogram
 » uppföljning av resultat

Jag är specialiserad på följande:
 » smärta
 » rehabilitering efter olyckor och operationer
 » belastningsproblem
 » andningsproblem
 » felställningar
 » förvanskade rörelsemönster
 » hållningsproblem
 » återskapa balansen mellan muskelgrupper

KONTAKTA MIG FÖR MER INFORMATION